فهرست مقالات


شماره 1 سال 11 تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990929251326 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13990515248766 نقد معرفت‌شناسانه هیوم و کانت بر متافیزیک
حامد احتشامی
سید محمد حکاک
3 13990330237855 نگاهی تاریخی به کاربرد عبارت «مدنی بالطبع» در سده‌های میانة جهان اسلام
سجاد هجری
آذرتاش آذرنوش
4 13980813193273 اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance
حمید خسروانی
حمیدرضا محبوبی آرانی
سید محمد علی حجتی
5 13990730250315 تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن
میرحمید هاشمی لشنو
آرش موسوی
6 13990622249481 بررسی تطور چیستی و هستی حرکت توسطیه و قطعیه در نظر ابن‌سینا و ملاصدرا
احمد شکیبایی
منصور ايمانپور
7 13990725250185 چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو
فریده دلیری
اسماعیل بنی اردلان
امیر مازیار
8 13990529249021 بررسی و تبیین تشکیک در محمولات عرضی از دیدگاه میرقوام‌الدین رازی تهرانی
مهدی عسگری
منصور نصیری

شماره 4 سال 10 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990626249542 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13990211236911 روش‌شناسی مواجهه حکیمان بزرگ مسلمان با جریان ترجمة دورة عباسی
سيد محمدعلي ديباجي
3 13981211235697 چالشهای دو مفهوم ماده و قوة ارسطویی با توجه به مباحث فیلسوفان مسلمان
حجت الله عسکری زاده
سید ابراهیم موسوی
مالک حسینی
4 13990313237570 سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی (پژوهشی در ریشه‌شناسی تاریخی «سیمرغ» در حکمت اسلامی‌ ـ ‌ایرانی)
حسن بُلخاري قهي
5 13990626249543 زین‌الدین کشی، نخستین چهرۀ اشراقی پس از سهروردی
علی اصغر جعفری ولنی
6 13990119236411 جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز
مستانه کاکائی
دکتر حسین کلباسی اشتری
7 13990307237438 کارکرد معرفتی محاکات از دیدگاه توماس آکوئینی
افرا خاکزاد
محمد اکوان
هادی ربیعی
8 13990702249717 بقای نفس در مکتب خراسان؛ تبیینی از نفس‌شناسی میرزامهدی اصفهانی، شیخ مجتبی قزوینی و آیت‌الله مروارید (ره)
ابراهیم علیپور
اکرم قربانی قمی

شماره 3 سال 10 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990408238012 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13980518191429 تصویر دیگر افلاطون از نامیرایی در محاورةمیهمانی
حمیدرضا محبوبی آرانی
3 13981115215212 تعبیر «خمیره ازلی» و مساله «احیاء یا تاسیس؟» در حکمت اشراق سهروردی
علی بابایی
4 13981203225553 رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و چگونگی پیوند آن با اخلاق و تربیت
شیدا ریاضی هروی
مسعود صفایی مقدم
محمد جعفر پاک سرشت
شهرام جلیلیان
5 13990221237112 نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ
عاطفه رنجبر دارستانی
مرتضی مزگی نژاد
محمد فضل هاشمی
6 13981213235760 ریشه¬ها و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی دیدگاه گاندی دربارة خدا و نسبت آن با حقیقت
علي‌نقي باقرشاهي
7 13981113215167 جايگاه و زمانة ملامحمدکاظم هزارجریبی در تاريخ علوم عقلی؛ با تاکید بر محتویات نسخ خطی پیرامون خداشناسی
علی قنبریان
عباس بخشنده بالی
8 13990217237016 بررسی قاعده الواحد از دیدگاه علیقلی‌بن‌قرچغای‌خان
منصور نصیری
یوسف دانشور نیلو
مهدی عسگری

شماره 2 سال 10 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981214235787 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13980908193716 سیر فلسفی ـ تاریخی معادلهاي واژة «هولة» ارسطويي
حجت الله عسکری زاده
سید ابراهیم موسوی
مالک حسینی
3 13980708192608 تبيين وجودشناختي رابطه خير با تقدير و سرنوشت در فلسفه افلوطين
سيد محمد نقيب
محمد اكوان
4 13981214235790 انسان کامل خسروانی بروایت سهروردی در مقایسه با آراء ملاصدرا
زهرا لطفي
عبدالله صلواتي
5 13981017204562 تبیين و بررسی سیر تطور و تحول موضوع مابعدالطبیعه نزد سوآرز
اصغر فتحی عمادآبادی
علی کرباسی‌زاده اصفهانی
6 13981025214740 بررسی تقدم و تأخر بالتجوهر و سیر تاریخی آن در فلسفه اسلامی
سعید انواری
خدیجه هاشمی عطار
7 13980404190417 رابطۀ «ضعف ¬اراده» با اخلاقی¬ زیستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاهی به نظر سقراط دربارۀ ضعف ¬اراده و نقد ارسطو بر آن
سیمین خیرآبادی
علی اکبر عبدل آبادی
8 13981101214919 مطالعۀ تاریخی نظریۀ استقراء
موسي ملايري

شماره 1 سال 10 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980927204117 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13980229179525 تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان
حسن سیدعرب
سیّد علی علم الهدی
علیرضا پارسا
مرضیه اخلاقی
3 13980422190779 مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی بمثابه صادر اول در حکمت اشراقی
حسن بُلخاري قهي
4 13980526191561 جایگاه معرفت¬شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو
علی ناظمی اردکانی
رضا داوری اردکانی
مالک حسینی
5 13980927204120 تبیین و تحلیل آیین و مقام شهریاری در مرصادالعباد بر پایة اندیشه‌های حکمت خسروانی
سمیه اسدی
6 13980709192618 جايگاه و زمانة فخرالدين سماكي در تاريخ فلسفة اسلامي (با تأكيد بر حاشية او بر شرح هداية ميبدي)
طاهره سادات موسوی
مهدی نجفی افرا
مقصود محمدی
7 13971211177931 فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان
علیرضا نجف زاده
8 13980207178971 بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضايل چهارگانه؛ ابن‌مسكويه، خواجه نصیر و جعفر کشفی
مسعود صادقی
امیر جلالی

شماره 4 سال 9 بهار 1398
شماره 3 سال 9 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980328190213 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13980328190214 سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق
ناديا مفتوني
مرتضي درودي جوان
3 13971103167103 تأملي معناشناختي در توصيف خداوند به عقل بسيط در حکمت سينوي (با نگاهي به سه تفسير متفاوت از فخررازي، ميرداماد و ملاصدرا)
سیدمحمد انتظام
4 13970911165932 واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس
موسی الرضا بخشی استاد
عبدالحسین لطیفی
5 13971013166651 نگرش فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي به مديريت و اقتصاد خانواده
مسعود صادقی
6 13980328190215 كي‌يركگور و خاستگاه آموزه¬هاي ديني اگزيستانسياليست
فاطمه محمد
محمد اکوان
7 13970903165740 بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت
حوریه شجاعی باغینی
عین الله خادمی
امیرحسین منصوری نوری
8 13971111167314 بازخوانی سیر تطور معناشناسی صفات الهی نزد اندیشمندان اسلامی
عبدالله میراحمدی

شماره 2 سال 9 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971225178253 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13971225178255 هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي
محمد ساکت نالکياشري
علي‌نقي باقرشاهي
3 13970809165316 فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي
فرهاد اسدی
مریم سالم
سید محمد اسماعیل سید هاشمی
4 13971225178256 تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري)
محمدجواد سامي
سعيد رحيميان
5 13961024117450261 بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو
حمیدرضا اسکندری دامنه
قاسم پورحسن
6 139606051756307764 پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود
محمود هدايت افزا
زينب بوستاني
7 13970705164600 نيکبختي و اندرنگري صورتِ زيبا در محاوره ميهماني (همگسارش) افلاطون
حمیدرضا محبوبی آرانی
8 13971225178257 مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا)
مهدي ترکشوند
علي خواجه ناييني

شماره 1 سال 9 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970910165902 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13970910165904 پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس آکويناس
محمدمهدي گرجيان
مجتبي افشارپور
3 1396091921585419556 تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون
رضا باذلی
مهدی منفرد
4 13970910165905 کانت و تاريخ فلسفه: چشم‌اندازها و نکته‌ها
مسعود امید
5 13970910165906 جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي
ايرج نيک سرشت
رسول جعفريان
عبدالله فرهي
6 13970910165907 نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني
عبدالرسول حسني فر
سجاد چيت فروش
7 13970414161246133113 گونه¬شناسي عقلانيت دو حکيم رازي؛ تلاقي «عقلگرايي خودبنياد» زکرياي رازي با «عقلانيت وحياني» ابوحاتم رازي
مهدی گنجور
8 13970518205624163768 تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان
محمد حسین مدد الهی
حسین زمانیها

شماره 4 سال 8 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139705288480163923 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 1396091012195619414 واکاوي و تبيين تطبيقي تکوين جهان در نگرش فيلسوفان مکتب ايونيا
محمد اکوان
3 139607261625338609 تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف
حوریه شجاعی باغینی
عین الله خادمی
4 1396120423435180978 شک و يقين در فلسفه معاصر اسلامي و غرب
عبدالرزاق حسامی فر
5 13960930151019798 تفسير هايدگر از آرخه، بهره‌مندي و زمان نزد آناکسيمندروس
قاسم پورحسن
مهرداد احمدی
6 1397052892925163926 مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران
میثم دادخواه
علي‌نقي باقرشاهي
7 1397052893236163927 سنجش مؤلفه‌هاي معرفت‌شناسي دوره تجدد در ساحت علوم انساني و آسيب‌شناسي آن
علي کربلائي پازوکي
فاطمه نجفي پازوکي
8 1397052893738163928 بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق
ناديا مفتوني
مرتضي درودي جوان

شماره 3 سال 8 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970308133615112459 سخن سربیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 1397030993743112467 تاریخ فلسفه و الگوهاي آن
مسعود امید
3 13960802824358693 خوانش و تفسير حکماي مسلمان از پيشاسقراطيان ملطي
منصور نصیری
مهدی عسگری
4 1397030994356112468 سير تطوّرات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمان
محمود هدايت افزا
محمد‌جواد رضايي ره
5 1396093014543319804 عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن
حسن مهرنیا
مهدی ذاکری
حسین لطیفی
6 13970309101056112470 هراکليتوس، اخلاق و فضيلت
مجيد ملايوسفي
مریم صمدیه
7 13970309102717112474 تأثير منطق رواقي در شکلگيري مفاهيم و اصطلاحات مبحث شرطيات در دوره‌ اسلامي
امين شاه‌وردي
8 139609256143819655 دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد
عبدالحسین خسروپناه
حسام الدین مؤمنی شهرکی
سید حمید فرقانی دهنوی

شماره 2 سال 8 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396112810292360905 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 139611281035860906 گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا
امير ديواني
3 1396112810405460908 اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس
سعيد بيناي مطلق
محمدجواد سبزواري
4 139611281045860909 تبيين و بررسي انتقادي رويکرد ملامحمد نعيم طالقاني به نظريه وحدت شخصي وجود
سيدشهريار کمالي سبزواري
5 13960411195436757 براهين ابن سينا برادراک حضوري ذات در بوته نقد و ارزيابي
سمیه اجلی
سحر کاوندی
6 139606102116207862 بررسي مذهب و مشرب کلامي يعقوب بن اسحاق کندي
افشين مؤذن
7 1396112811355860910 عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني
محمد مهدي مشکاتي
علي مستاجران گورتاني
8 139605161030477395 بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن
احسان کردی اردکانی
محمود صيدي

شماره 1 سال 8 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396083011593619245 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 139608301212319246 ماهيت مکان در تاريخ فلسفه اسلامي
عبدالرسول عبوديت
3 139608301232019247 رهيافت تطبيقي به منابع معرفتي از مکتب حِلّه (ابن ابي‌جمهور احسايي) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا)
رضا رضازاده
سميه منفرد
4 13960830127919248 درآمدي بر فلسفه «تاريخ فلسفه»
مسعود امید
5 1396083012113919249 جدال دراماتيک قانون و عدالت در کريتوي افلاطون
عبدالرسول حسني فر
سيدمحسن علوي‌پور
6 1396083012141819250 نقش مسيحيت در بازگشت فلسفه يوناني به ايران عصر ساساني
زهرا عبدي
7 1396083012162619251 تطور تاريخي نگرشها در مسئله عوارض ذاتي از ملاصدرا تا محقق رشتي (1050 تا 1312ﻫ .ق)
موسي ملايري
8 13960330195386636 نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری
حسن فتحی
ابوبکر سليمان‌پور

شماره 4 سال 7 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605301128157630 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13960530113137631 ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان
علی حقی
عباس جوارشکیان
حسین بلخاری قهی
3 13960530113747632 «سوفسطائیون» و شکاکان مسلمان
عبدالله فرهی
4 139605301139537633 ملارجبعلی و ملاصدرا در مواجهه با اثولوجیا
علی کرباسی‌زاده اصفهانی
فریده کوهرنگ بهشتی
5 139605301144487634 تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن
سیدعلی علم‌الهدی
مرضیه اخلاقی
ناصر محمّدی
حسن سیدعرب
6 139605301152577635 بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا
سيد محمدعلي ديباجي
زینب یوسف‌زاده
7 139605301156277636 مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسئله علم الهی
عین‌اله خادمی
محمود آهسته
8 1396053012117638 قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها)
عليرضا جوانمردي اديب
مقصود محمدی

شماره 3 سال 7 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960216959455898 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13960216105235899 سنت عقیده‌نگاری فیلسوفان باستان یونان (با اشاره به ديدگاه هرمان ديلس)
دکتر حسین کلباسی اشتری
بهناز عقیلی دهکردی
3 13960216108375900 جستاري در پي‌رنگهاي تاريخي تحويل‎‌گرايي
مهدي غياثوند
4 139602161011555901 کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي
فرزانه مصطفي‌پور
حسين هوشنگي
سيدعباس ذهبي
5 139602161016365902 عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين‌القضات
سيدمصطفي شهرآييني
ناهيد نجف‌پور
6 13960216102505903 رابطه دين و اخلاق نزد معتزله
اعظم قاسمي
7 139602161029295904 طرف سقراط و طرف ما (ملاحظات تاريخي سقراط درباره هويت ايران و ايراني)
سيدموسي ديباج
8 139602161031415905 منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي
زینب شریعت نیا
نوری سادات شاهنگیان

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 29 رکورد)