فهرست مقالات


شماره 1 سال 9 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970910165902 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13970910165904 پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس آکويناس
محمدمهدي گرجيان
مجتبي افشارپور
3 1396091921585419556 تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون
رضا باذلی
مهدی منفرد
4 13970910165905 کانت و تاريخ فلسفه: چشم‌اندازها و نکته‌ها
مسعود امید
5 13970910165906 جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي
ايرج نيک سرشت
رسول جعفريان
عبدالله فرهي
6 13970910165907 نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني
عبدالرسول حسني فر
سجاد چيت فروش
7 13970414161246133113 گونه¬شناسي عقلانيت دو حکيم رازي؛ تلاقي «عقلگرايي خودبنياد» زکرياي رازي با «عقلانيت وحياني» ابوحاتم رازي
مهدی گنجور
8 13970518205624163768 تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان
محمد حسین مدد الهی
حسین زمانیها

شماره 4 سال 8 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139705288480163923 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 1396091012195619414 واکاوي و تبيين تطبيقي تکوين جهان در نگرش فيلسوفان مکتب ايونيا
محمد اکوان
3 139607261625338609 تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف
حوریه شجاعی باغینی
عین الله خادمی
4 1396120423435180978 شک و يقين در فلسفه معاصر اسلامي و غرب
عبدالرزاق حسامی فر
5 13960930151019798 تفسير هايدگر از آرخه، بهره‌مندي و زمان نزد آناکسيمندروس
قاسم پورحسن
مهرداد احمدی
6 1397052892925163926 مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران
میثم دادخواه
علي‌نقي باقرشاهي
7 1397052893236163927 سنجش مؤلفه‌هاي معرفت‌شناسي دوره تجدد در ساحت علوم انساني و آسيب‌شناسي آن
علي کربلائي پازوکي
فاطمه نجفي پازوکي
8 1397052893738163928 بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق
ناديا مفتوني
مرتضي درودي جوان

شماره 3 سال 8 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970308133615112459 سخن سربیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 1397030993743112467 تاریخ فلسفه و الگوهاي آن
مسعود امید
3 13960802824358693 خوانش و تفسير حکماي مسلمان از پيشاسقراطيان ملطي
منصور نصیری
مهدی عسگری
4 1397030994356112468 سير تطوّرات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمان
محمود هدايت افزا
محمد‌جواد رضايي ره
5 1396093014543319804 عناصر و جايگاه مفهوم تخنه در فلسفه يونان باستان و بررسي ديدگاه هايدگر درباره آن
حسن مهرنیا
مهدی ذاکری
حسین لطیفی
6 13970309101056112470 هراکليتوس، اخلاق و فضيلت
مجيد ملايوسفي
مریم صمدیه
7 13970309102717112474 تأثير منطق رواقي در شکلگيري مفاهيم و اصطلاحات مبحث شرطيات در دوره‌ اسلامي
امين شاه‌وردي
8 139609256143819655 دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد
عبدالحسین خسروپناه
حسام الدین مؤمنی شهرکی
سید حمید فرقانی دهنوی

شماره 2 سال 8 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396112810292360905 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 139611281035860906 گذار از برهان آنسلم و دکارت به تقريري ديگر از برهان مفهومي بر وجود خدا
امير ديواني
3 1396112810405460908 اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس
سعيد بيناي مطلق
محمدجواد سبزواري
4 139611281045860909 تبيين و بررسي انتقادي رويکرد ملامحمد نعيم طالقاني به نظريه وحدت شخصي وجود
سيدشهريار کمالي سبزواري
5 13960411195436757 براهين ابن سينا برادراک حضوري ذات در بوته نقد و ارزيابي
سمیه اجلی
سحر کاوندی
6 139606102116207862 بررسي مذهب و مشرب کلامي يعقوب بن اسحاق کندي
افشين مؤذن
7 1396112811355860910 عوامل تأثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزي درباره معاد جسماني
محمد مهدي مشکاتي
علي مستاجران گورتاني
8 139605161030477395 بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن
احسان کردی اردکانی
محمود صيدي

شماره 1 سال 8 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396083011593619245 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 139608301212319246 ماهيت مکان در تاريخ فلسفه اسلامي
عبدالرسول عبوديت
3 139608301232019247 رهيافت تطبيقي به منابع معرفتي از مکتب حِلّه (ابن ابي‌جمهور احسايي) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا)
رضا رضازاده
سميه منفرد
4 13960830127919248 درآمدي بر فلسفه «تاريخ فلسفه»
مسعود امید
5 1396083012113919249 جدال دراماتيک قانون و عدالت در کريتوي افلاطون
عبدالرسول حسني فر
سيدمحسن علوي‌پور
6 1396083012141819250 نقش مسيحيت در بازگشت فلسفه يوناني به ايران عصر ساساني
زهرا عبدي
7 1396083012162619251 تطور تاريخي نگرشها در مسئله عوارض ذاتي از ملاصدرا تا محقق رشتي (1050 تا 1312ﻫ .ق)
موسي ملايري
8 13960330195386636 نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری
حسن فتحی
ابوبکر سليمان‌پور

شماره 4 سال 7 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605301128157630 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13960530113137631 ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان
علی حقی
عباس جوارشکیان
حسین بلخاری قهی
3 13960530113747632 «سوفسطائیون» و شکاکان مسلمان
عبدالله فرهی
4 139605301139537633 ملارجبعلی و ملاصدرا در مواجهه با اثولوجیا
علی کرباسی‌زاده اصفهانی
فریده کوهرنگ بهشتی
5 139605301144487634 تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن
سیدعلی علم‌الهدی
مرضیه اخلاقی
ناصر محمّدی
حسن سیدعرب
6 139605301152577635 بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا
سيدمحمدعلي ديباجي
زینب یوسف‌زاده
7 139605301156277636 مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسئله علم الهی
عین‌اله خادمی
محمود آهسته
8 1396053012117638 قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها)
عليرضا جوانمردي اديب
مقصود محمدی

شماره 3 سال 7 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960216959455898 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13960216105235899 سنت عقیده‌نگاری فیلسوفان باستان یونان (با اشاره به ديدگاه هرمان ديلس)
دکتر حسین کلباسی اشتری
بهناز عقیلی دهکردی
3 13960216108375900 جستاري در پي‌رنگهاي تاريخي تحويل‎‌گرايي
مهدي غياثوند
4 139602161011555901 کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي
فرزانه مصطفي‌پور
حسين هوشنگي
سيدعباس ذهبي
5 139602161016365902 عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين‌القضات
سيدمصطفي شهرآييني
ناهيد نجف‌پور
6 13960216102505903 رابطه دين و اخلاق نزد معتزله
اعظم قاسمي
7 139602161029295904 طرف سقراط و طرف ما (ملاحظات تاريخي سقراط درباره هويت ايران و ايراني)
سيدموسي ديباج
8 139602161031415905 منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي
زینب شریعت نیا
نوری سادات شاهنگیان

شماره 2 سال 7 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951126111384998 سخن سردبیر
آیت الله سید محمد خامنه ای
2 13951126119184999 فارابي و خوانشي فلسفي از الحروف
قاسم پورحسن
3 139511261118125000 نسبت زيبايي و خير در هستي‌شناسي افلاطون
حسين غفاري
بهناز پروين
4 13951126112815001 تحقيقي در ظهور عرفان شيعي در احوال و آثار بوعلي‌سينا با تأكيد بر مضامين نمط العارفين
فرشته ندري ابيانه ندري ابيانه
5 139511261142415003 ارزيابي انتقادات فخررازي بر تعريف زمان نزد ابن‌سينا
محمود صيدي
سيدمحمد موسوي
6 139511261149245004 آمونيوس هرمياس و تأثير تاريخي انديشه وي
مريم سالم
7 139511261155505005 پيدايي مفهوم «ردائت» در تاريخ اخلاق فلسفي در عالم اسلام با تأكيد بر انديشه خواجه‌ نصير الدين طوسي
حسين اترک
محسن جاهد
8 13951126120545006 پژوهشي پيرامون صحت انتساب رساله سلامان و ابسال به ابن‌سينا
سيدمحمدكاظم مددي الموسوي

شماره 1 سال 7 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139512221125415273 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 139512221131345274 تطور تاريخي و پيش¬انگاره¬هاي نظريه اصالت وجود در تحليل خواجه نصيرالدين طوسي
هاشم قرباني
3 139512221135195275 ناتماميت تفسير هايدگر از حقيقت افلاطوني (خوانشي انتقادي از آموزه افلاطون درباب حقيقت)
سعيد بيناي مطلق
سيدمجيد کمالي
4 139512221142135278 فلسفه و شريعت در رساله الهياتي‌ـسياسي اسپينوزا در ميانه ابن رشدگرايي و نص¬گرايي
رضا نجف¬زاده
5 139512221147115279 بازخواني حکمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي يرآدو ؛ فلسفه بمثابه روش زندگي
اميرعباس عليزماني
زهرا رستاخيز قصرالدشتي
6 139512221151595281 بررسي نگره‌ بحران در نظر هوسرل و زمينه‌هاي آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا
سيدمسعود سيف
افشين مؤذن
7 13951222126285283 ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان؛ بررسي وجوه معرفتي- هستي¬شناختي نظم در فلسفه سياسي افلاطون
عبدالرسول حسني فر
حمزه عالمي چراغعلي
8 13951222130445286 زندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف رواقي؛ سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس
محمدجواد اسماعيلي
سينا مشايخي
9 13951222134545287 لوگوس و حركت در فلسفه هراكليتوس
سيدمحمدرضا حسيني خامنه
رضا سلیمان حشمت

شماره 4 سال 6 بهار 1395
شماره 3 سال 6 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951222145195299 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13951222145415300 نسبت ابن‌سينا و فلسفه مشاء (معنا شناخت تاريخي اصطلاح مشائي)
سيدمحمدعلي ديباجي
3 139512221457555301 بررسي و تحليل زمينه‌هاي رشد فلسفه در دوره آل بويه
علي‌اکبر کجباف
سعيد مؤکدي
4 13951222153235302 حکومت و سعادت در انديشه سياسي علامه طباطبايي (ره)
عبدالمطلب عبدالله
5 1395122215825303 بررسي تاريخي سرآغازهاي ظهور مسئله روش در فلسفه غرب و انعکاس آن در روش‌شناسي دکارت و اسپينوزا
حسين صابري ورزنه
6 13951222151305304 شناخت مسلمانان از دين بودايي: بررسي متون اوليه اسلامي و شواهدي از دوره پيش از اسلام
محمدرضا عدلي
7 13951223845245311 جوهر در سنت تجربه‌گرايي جديد
عليرضا جوانمردي اديب
محمد اکوان

شماره 2 سال 6 پاییز 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1395122394195312 سخن سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 1395122397155313 آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي
علي‌محمد ساجدي
هاجر دارايي‌تبار
3 13951223912185314 مارسيليوس اهل پادوا و ريشه‌هاي سکولاريسم قانوني در قرون ميانه
ياشار جيراني
مصطفي يونسي
4 13951223918435315 نفس‌شناسي در کلام اسلامي سده‌هاي ششم و هفتم هجري
اکبر فايدئي
سهراب حقيقت
5 13951223925575316 مراتب عشق نزد ابن‌سينا و بررسي انتقادات ملاصدرا بر او
محسن حبيبي
حسين عطايي
6 13951223931105317 تقسيمبندي علوم از منظر اخوان‌الصفا و فارابي
سيداحمد حسيني
مهدي اميري
7 13951223936105318 قاعده «الحق ماهيته إنيته» در سنت اسلامي و فلسفه يوناني
هدي حبيبي‌منش
شمس‌الله سراج

شماره 1 سال 6 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951223953555319 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13951223956355320 سرآغاز پيدايش فلسفه ايراني
اعلي توراني
فريبا رخداد
3 13951223104245321 سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامي
قاسم پورحسن
4 13951223108265322 نظريه «اتصال» در طبيعيات رواقي
محمدجواد اسماعيلي
سينا مشايخي
5 139512231011345323 فرهنگ و فلسفه ايراني بنا بر خوانش ائودوکسوس کنيدوسي
دکتر حسین کلباسی اشتری
محمدصادق رضايي
6 139512231037505325 جايگاه نبي در مدينه سينوي
محمد اکوان
فاطمه محمد
7 139512231041235326 امکان اصالت وجودي بودن فلسفه توماس آکوئيني (بر پايه فلسفه ملاصدرا)
علي ارشد رياحي
سميه ملکي

شماره 4 سال 5 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951223116165328 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
2 13951223118235329 فيلسوف ارغواني؛ زندگي، انديشه‌ها و نوشته‌هاي فرفوريوس
مهدي عظيمي
3 139512231112295330 هرمس در آيين ماني و تأثير آن بر انديشه‌هاي سهروردي
بهناز حسيني
4 13951223111575331 تحولات تاريخي مسئله روح بخاري در حکمت صدرايي
محمد ميري
5 13951223111855332 تأثير جريانهاي فکري بر آموزش فلسفه در مدارس عصر صفويه
موسي‌الرضا بخشي استاد
6 139512231121225333 تشبيه و تنزيه نزد ابن‌عربي و اسپينوزا
عبدالرزاق حسامي فر
پدرام پورمهران
7 139512231125295334 از حق بودن خدا تا اصالت وجود
محمود زراعت‌پيشه
8 139512231128285335 مقايسه تطبيقي مفهوم کون وفساد نزد ارسطو و ابن‌سينا
اصغر سليمي‌نوه

شماره 3 سال 5 زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139601151351265493 نوشته‌هاي خواجه‌نصيرالدين طوسي در اخلاق؛ تحليل انتقادي – تطبيقي جامع از آثار اخلاقي وي
فرشته ابوالحسني نياركي
2 13960115135655494 سعادت از منظر ارسطو و ابن مسكويه رازي
علي‌محمد ساجدي
هاجر دارايي‌تبار
3 139601151359155495 فارابي و نظريه تمايز وجود از ماهيت
قاسم پورحسن
4 13960115141555496 سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتری
5 13960115144115497 مقايسه دو سنخ خردورزي خودبنياد و وحي بنياد در مناظره ابوحاتم رازي و محمد بن زکرياي رازي
احد فرامرز قراملکي
عباسعلي منصوري
6 139601151410365498 ارزيابي انتقادي خوانش هگل از بنياد آموزه‌هاي هراكليتوس
داريوش درويشي
7 13960115141585500 مقايسه نظريات منطقي – زبانشناختي فارابي با اصول و نظريات زبانشناسي معاصر
محمود رضا مراديان
8 139601151421255501 فهم از حقيقت نزد پيشاسقراطيان
سعيد شاپوري

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 18 رکورد)