• صفحه اصلی
  • نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960330195386636 بازدید : 5744 صفحه: 149 - 176

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط