آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.or دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا
02188153220