جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970309101056112470 هراکليتوس، اخلاق و فضيلت
مریم صمدیه
مجيد ملايوسفي
2 1396091921585419556 تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون
مهدی منفرد
رضا باذلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)