جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990730250315 تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن
میرحمید هاشمی لشنو
آرش موسوی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)