جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396091921585419556 تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون
مهدی منفرد
رضا باذلی
2 13970910165907 نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني
سجاد چيت فروش
عبدالرسول حسني فر
3 13971225178255 هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي
علي‌نقي باقرشاهي
محمد ساکت نالکياشري
4 13980229179525 تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارة تطبیق فلسفة سهروردی با فلسفة یونان
سیّد علی علم الهدی
علیرضا پارسا
مرضیه اخلاقی
حسن سیدعرب
5 13980708192595 تأثیر حكمت زرتشتی بر فلاسفۀ پيش سقراطيان و افلاطون
رضا امیری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)