جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396091921585419556 تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون
مهدی منفرد
رضا باذلی
2 13970910165907 نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني
سجاد چيت فروش
عبدالرسول حسني فر
3 13971225178255 هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي
علي‌نقي باقرشاهي
محمد ساکت نالکياشري
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)