اخبار نشریه

انتشار شماره 28 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه

 

بیست و هشتمین شماره از فصلنامه  علمی پژوهشی تاریخ فلسفه منتشر شد. مقالات منتشر شده در این شماره به ظرح ذیل است

 

سخن سردبیر/ ص5

 

ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة­المواد و صادر اول در فلسفه یونان؛ علی حقّی، عباس جوارشکیان، حسین بلخاری قهی/ ص7

 

«سوفسطائیون» و شکاکان مسلمان؛ عبدالله فرهی/ ص29

 

ملارجبعلی و ملاصدرا در مواجهه با اثولوجیا؛ علی کرباسی‌زاده اصفهانی، فریده کوهرنگ بهشتی/ ص57

 

تبیین نظریه فراتاریخ در اندیشه‌ هانری کربن؛ سیدعلی علم‌الهدی، مرضیه اخلاقی، ناصر محمّدی، حسن سیدعرب/ ص83

 

بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا؛ سیدمحمدعلی دیباجی، زینب یوسف‌زاده/ ص        105

 

مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسئله علم الهی؛ ین‌اله خادمی، محمود آهسته/ ص123

 

قاضی کمال­الدین حسین بن معین­الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها)؛ علیرضا جوانمردی ادیب، مقصود محمدی/ ص145