اخبار نشریه

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش بزرگداشت ملاصدرا با موضوع فلسفه و هنر

بیست و چهارمین همایش از سلسله همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا با موضوع «فلسفه و هنر» در خردادماه 1399 برگزار خواهد شد. دبیرخانه همایش از اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است با ارائه مقاله دربارۀ موضوعات پیشنهادی دبیرخانه یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه، در همایش شرکت نمایند. کامل فراخوان در پیوند زیر قابل دستیابی است:

http://mullasadra.org/new_site/persian/Site%20News/Latest/Farakhan99.htm