مقاله


کد مقاله : 139705288480163923

عنوان مقاله : foreword

کلمات کلیدی : Iranian culture ، History ، philosophy of history

نشریه شماره : 32 Spring 2018

مشاهده شده : 399

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Hossein Kalbasi Ashtari hkashtari@yahoo.com Professor PhD

چکیده مقاله

Iranian culture, History, philosophy of history.