مقاله


کد مقاله : 1396112810292360905

عنوان مقاله : foreword

کلمات کلیدی : Neo-platonic tradition

نشریه شماره : 30 Autumn 2017

مشاهده شده : 508

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Hossein Kalbasi Ashtari hkashtari@yahoo.com Professor PhD

چکیده مقاله

Neo platonic tradition has especial characters in history of philosophy. In this paper I explain 4 character of this school.