اهداف و چشم انداز


اهداف و چشم‌انداز فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه

 

انجمن علمی تاریخ فلسفه در راستای ترویج و گسترش تحقیقات و پژوهش درحوزه‌های مختلف فلسفی، تاریخ فلسفه و مطالعات تطبیقی مکاتب فلسفی، اقدام به تاسیس اولین فصلنامه تخصصی در حوزه تاریخ فلسفه با شاخصه‌های نشریات علمی پژوهشی نمود. مجله تاریخ فلسفه بطور اختصاصی در زمینه تاریخ فلسفه، مکاتب فلسفی، پژوهش‌های تطبیقی، ریشه‌شناسی مکاتب و آراء فلسفی، پیوندهای آراء فلسفی و شرایط محیطی و ... فعالیت خود را از تیرماه 1389 آغاز نمود. اکنون که تنها چند سال از آغاز بکار این مجله میگذرد، مجله این افتخار را داشته که ناشر و مروج مطالعات و پژوهشهای صاحبنظران و محققان با محوریت بازخوانی تاریخ فلسفه باشد. گسترة مقالات، فراوانی استقبال اساتید و محققان صاحب‌نام از یکسو و پژوهشگران جوان و دانشجویان، از سوی دیگر، ضریب تاثیر قابل توجه و ... همه و همه دلالت بر موفقیت این مجله و نائل آمدن به جایگاه شایسته خود دارد.

 

فصلنامه تاریخ فلسفه در تاریخ 24/12/90 موفق به اخد درجة علمی‌پژوهشی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری گردید..