مقاله


کد مقاله : 13980328190213

عنوان مقاله : foreword

کلمات کلیدی : Borhan ، Jadal ، Plato ، Keratalous

نشریه شماره : 35 Winter 2019

مشاهده شده : 170

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Hossein Kalbasi Ashtari hkashtari@yahoo.com Professor PhD

چکیده مقاله

Borhan Jadal Plato Keratalous