مقاله


کد مقاله : 13970308133615112459

عنوان مقاله : foreword

کلمات کلیدی : Academic Research

نشریه شماره : 31 Winter 2018

مشاهده شده : 400

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Hossein Kalbasi Ashtari hkashtari@yahoo.com Professor PhD

چکیده مقاله

This paper contains some notes on academic researches.