ب

 • بابایی.سیده فاطمه قاعدة الواحد از منظر میرزا مهدی آشتیانی [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • بابایی.علی تعبیر «خمیره ازلی» و مساله «احیاء یا تاسیس؟» در حکمت اشراق سهروردی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • بابایی.علی نقد خوانشهای شرق‌محور و غرب‌محور از حکمت اشراق سهروردی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]
 • باذلی.رضا تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • بازرگانی.ابراهیم «از متخیله تا خیال»؛ بازشناسی تطور مفهوم خیال در نظام فکری فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • باقرشاهی.علی نقی تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
 • باقرشاهي.علي‌نقي مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • باقرشاهي.علي‌نقي هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • باقرشاهي.علي‌نقي مكتب ودانتا و وحدت‌گرايي [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • باقرشاهي.علي‌نقي ریشه¬ها و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی دیدگاه گاندی دربارة خدا و نسبت آن با حقیقت [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • باقرشاهي.علي‌نقي نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم) [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • بخشنده بالی.عباس بازخوانی انتقادی ـ تاریخی تحلیل ابهری از مولفه¬ها و گونه¬شناسی دلالت بر پایه تمایز دو الگو: الگوی اراده ـ متکلم و الگوی معنا ـ مخاطب [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
 • بخشنده بالی.عباس جايگاه و زمانة ملامحمدکاظم هزارجریبی در تاريخ علوم عقلی؛ با تاکید بر محتویات نسخ خطی پیرامون خداشناسی [ دوره10, شماره 3 - زمستان سال 1398]
 • بخشی استاد.موسی الرضا واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • بخشي استاد.موسي‌الرضا تأثير جريانهاي فکري بر آموزش فلسفه در مدارس عصر صفويه [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • بداشتی.علی اله اراده خدا از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی [ دوره12, شماره 2 - پاییز سال 1400]
 • براتی.مریم اهداف تربیت عقلانی در اندیشه لوگوس محور هراکلیت [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]
 • بلانيان.محمدرضا نگاه اصالت ماهوي و مسئله شناخت (با تکيه بر فلسفه ملاصدرا و هايدگر) [ دوره4, شماره 4 - بهار سال 1393]
 • بلخاری قهی.حسین ریشه تاریخی مفهوم و مصداق مادة¬المواد و صادر اول در فلسفه یونان [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]
 • بلخاري قهي.حسن انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1392]
 • بُلخاري قهي.حسن مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی بمثابه صادر اول در حکمت اشراقی [ دوره10, شماره 1 - تابستان سال 1398]
 • بُلخاري قهي.حسن سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی (پژوهشی در ریشه‌شناسی تاریخی «سیمرغ» در حکمت اسلامی‌ ـ ‌ایرانی) [ دوره10, شماره 4 - بهار سال 1399]
 • بُلخاري قهي.حسن گرايش از فلسفه عقلي به حکمت باطني در آراء اخوان‌الصفا (تحليل نخستين رويارويي انديشمندان مسلمان با فلسفه) [ دوره5, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • بنی اردلان.اسماعیل مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]
 • بنی اردلان.اسماعیل چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • بوستانی.زینب پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • بینای مطلق.سعید اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس [ دوره8, شماره 2 - پاییز سال 1396]
 • بینای مطلق.سعید ناتماميت تفسير هايدگر از حقيقت افلاطوني (خوانشي انتقادي از آموزه افلاطون درباب حقيقت) [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1395]
 • بيدهندي.محمد نوخوانش گفتمان علمي در دوره شکوفايي تمدن اسلامي (با تأکيد بر مقايسه روش‌شناسي ابن‌سينا و ابوريحان بيروني) [ دوره6, شماره 4 - بهار سال 1395]