• صفحه اصلی
  • چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990725250185 بازدید : 2777 صفحه: 129 - 158

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط