• صفحه اصلی
  • مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی بمثابه صادر اول در حکمت اشراقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله