ش

 • شاپوري.سعيد فهم از حقيقت نزد پيشاسقراطيان [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • شاکری. رضا حلّ پارادوکسهای زنون با نظریة «جمع تحلیلی خطی» و سنجش تطور پاسخها [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • شاه‌ وردی.امین تأثير منطق رواقي در شکلگيري مفاهيم و اصطلاحات مبحث شرطيات در دوره‌ اسلامي [ دوره8, شماره 3 - زمستان سال 1396]
 • شاهنگیان.نوری سادات منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • شجاری.مرتضی بررسی اصل امتناع ترجیح/ترجّح بلامرجّح در فلسفۀ اپیکوریان و رواقیان [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • شجاری.مرتضی ریشه‌های ارسطویی حدوث جسمانی نفس نزد ملاصدرا [ دوره14, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • شجاری.مرتضی موضع سهروردی در باب منطق؛ دگردیسی بنیادین از سنت ارسطویی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • شجاعی باغینی.حوریه تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف [ دوره8, شماره 4 - بهار سال 1397]
 • شجاعی باغینی.حوریه بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • شجاعی باغینی.حوریه نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • شریعت نیا.زینب منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • شکیبایی.احمد بررسی تطور چیستی و هستی حرکت توسطیه و قطعیه در نظر ابن‌سینا و ملاصدرا [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
 • شمس.محسن نقش فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی در تعامل با هلاکوخان مغول [ دوره12, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • شه گلی.احمد رویکرد ارزشی به علوم در انگارة حکمای اسلام ؛ بازخوانی و اعتبارسنجی [ دوره12, شماره 4 - بهار سال 1401]
 • شهرآييني.سيدمصطفي عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين‌القضات [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
 • شهرآييني.سيدمصطفي مبانی انسانشناختي هابز و اسپینوزا دربارة حکومت (ملاحظاتي تاريخي) [ دوره12, شماره 1 - تابستان سال 1400]