• صفحه اصلی
  • نسبت میان زبان و واقعیت در افلاطون: قرائتی از کراتولوس افلاطون در پرتو تمثیل‌های سه‌گانه‌ی جمهوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله