• صفحه اصلی
  • تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن سينا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980507191142 بازدید : 2230 صفحه: 127 - 150

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط