• صفحه اصلی
  • نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980507191151 بازدید : 2768 صفحه: 69 - 106

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط