• صفحه اصلی
  • بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139605161030477395 بازدید : 5277 صفحه: 173 - 192

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط