• صفحه اصلی
  • بررسي انتقادات فخررازي به براهين ابن‌سينا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تأکيد بر وجه تاريخي آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله