• صفحه اصلی
  • چالشهای دو ژانر تراژدی و کمدی از نظر ابن‌سینا در مواجهه با بوطیقای ارسطو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله