ج

  • جوانمردي اديب.عليرضا جوهر در سنت تجربه‌گرايي جديد [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
  • جيراني.ياشار مارسيليوس اهل پادوا و ريشه‌هاي سکولاريسم قانوني در قرون ميانه [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]