• صفحه اصلی
  • کارکرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله