• صفحه اصلی
  • «گردباد عالم¬ساز»؛ واسازی مفهوم «گردباد/ δίνη» در کیهان‌پیدایی امپدوکلس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله