• صفحه اصلی
  • مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی بمثابه صادر اول در حکمت اشراقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980422190779 بازدید : 2183 صفحه: 39 - 62

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط