مقاله


کد مقاله : 139601191010505537

عنوان مقاله : جايگاه عدالت در اتوپياي افلاطون و مدينه فاضله فارابي

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 733

فایل های مقاله : 275 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 دکتر حسین کلباسی اشتری hkashtari@yahoo.com استاد دکترا
2 پرويز حاجي‌زاده alabd7121@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

«عدالت» آن مفهوم کليدي است که فارابي توانسته است بوسيلة آن مبناي نظام تکويني عالم را تشريح نمايد. در ضمن با همين مفهوم و به تأسي از افلاطون آن را در ساختار مدينه آرماني وارد ساخته و نظام اخلاق فردي را براساس آن، توجيه نموده است. تنها در انطباق نظام تشريع با تکوين و الگوسازي آن در روابط فردي و اجتماعي است که انسان ميتواند به سعادت که غايت قصواي افلاطون و فارابي است، دست يابد.