مقاله


کد مقاله : 13951223936105318

عنوان مقاله : قاعده «الحق ماهيته إنيته» در سنت اسلامي و فلسفه يوناني

نشریه شماره : 22 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 678

فایل های مقاله : 179 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هدي حبيبي‌منش huda1366habibimanesh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 شمس‌الله سراج safar110n@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مسئله عينيت وجود و ماهيت در واجب تعالي که در آثار فلاسفه مسلمان با تعبير «الحق ماهيته إنيته» بيان شده و بعنوان يک قاعده فلسفي به آن پرداخته ميشود، مسئله‌يي است که بزرگان حکمت اسلامي تفاسير و نتايج متفاوتي از آن ارائه داده‌اند. بي‌شک آراء فلاسفه يونان و تعاليم دين اسلام در شکلگيري اين قاعده نزد حکماي مسلمان نقش بسزايي داشته است. نوشتار حاضر در پي ريشه‌يابي تحليلي اين قاعده است و بنظر ميرسد تحليل مفهومي هريک از اصطلاحات بکار رفته در اين قاعده، ياري‌رسان محقق در نتيجه‌گيري بهتر و عميقتر باشد.