جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139601191049205546 مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مرکز تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشي نوين در تدوين تاريخ فلسفه و نقد تاريخنگاري کنوني در ايران
مريم سليماني فرد
رضا ماحوزي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)