آخرین شماره


شماره 1 سال 5
تابستان 1393
دانلود فایل

1 - سخن سردبير ( DOI : 0)
( دکتر حسین کلباسی اشتری )
2 - اعتدال طلايي ارسطو در تحليل ابونصر فارابي ( DOI : 0)
( زهره توازياني )
3 - آموزه بازگشت جاودانه در فلسفه سهروردي و فيزيك پوانكاره ( DOI : 0)
( مهدي عظيمي )
4 - مكتب ودانتا و وحدت‌گرايي ( DOI : 0)
( علي‌نقي باقرشاهي )
5 - پيشينه تمايز دكارتي در فلسفه و كلام اسلامي ( DOI : 0)
( مهدي اسدي )
6 - جايگاه عدالت در اتوپياي افلاطون و مدينه فاضله فارابي ( DOI : 0)
( دکتر حسین کلباسی اشتری - پرويز حاجي‌زاده )
7 - بررسي تفسير هايدگر از ديالكتيك افلاطون در «درسگفتار سوفسطايي افلاطون» ( DOI : 0)
( صديقه موسي‌زاده نعلبند )
8 - معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا ( DOI : 0)
( ميرسعيد موسوي‌كريمي؛ - علي‌اكبر عبدل‌آبادي - محمد‌هاني جعفريان )