آخرین شماره


شماره 4 سال 8
بهار 1397
دانلود فایل

1 - سخن سردبیر ( DOI : 0)
( دکتر حسین کلباسی اشتری )
2 - واکاوي و تبيين تطبيقي تکوين جهان در نگرش فيلسوفان مکتب ايونيا ( DOI : 0)
( محمد اکوان )
3 - تأملات تاريخي در باب قاعده امکان اشرف ( DOI : 0)
( حوریه شجاعی باغینی - عین الله خادمی )
4 - شک و يقين در فلسفه معاصر اسلامي و غرب ( DOI : 0)
( عبدالرزاق حسامی فر )
5 - تفسير هايدگر از آرخه، بهره‌مندي و زمان نزد آناکسيمندروس ( DOI : 0)
( قاسم پورحسن - مهرداد احمدی )
6 - مؤلفه‌هاي رويکرد انتقادي افلاطون نسبت به شعر و شاعران ( DOI : 0)
( میثم دادخواه - علي‌نقي باقرشاهي )
7 - سنجش مؤلفه‌هاي معرفت‌شناسي دوره تجدد در ساحت علوم انساني و آسيب‌شناسي آن ( DOI : 0)
( علي کربلائي پازوکي - فاطمه نجفي پازوکي )
8 - بازتاب انديشه امشاسپندان در نظريه ارباب انواع شيخ اشراق ( DOI : 0)
( ناديا مفتوني - مرتضي درودي جوان )