اخبار نشریه

بیست و هفتمین مین شماره از فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه منتشر شد

بیست و هفتمین مین شماره از فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه منتشر شد

 

آنچه در این شماره میخوانیم:

سخن سردبير/ ص5

سنت عقيده‌نگاري فيلسوفان باستان يونان؛ حسين كلباسي اشتري، بهناز عقيلي دهكردي/ ص7

جستاري در پي‌رنگهاي تاريخي تحويل‌گرايي؛ مهدي غياثوند/ ص31

كاركرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي؛ فرزانه مصطفي‌پور، حسين هوشنگي، سيدعباس ذهبي/ ص51

عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين القضات؛ سيدمصطفي شهر‌آييني، ناهيد نجف‌پور/ ص81

رابطه دين و اخلاق نزد معتزله؛ اعظم قاسمي/ ص113

طرف سقراط و طرف ما (ملاحظات تاريخي سقراط درباره هويت ايران و ايراني)؛ سيدموسي ديباج/ ص139

منشأ زرتشتي آموزه‌‌هاي مثل افلاطون: نقد و بررسي؛ زينب شريعت‌نيا، نوري سادات شاهنگيان/ ص161